Orderportefeuilles in de bouw stagneren

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de orderportefeuille in mei stabiel gebleven op 5,3 maanden. In de woningbouw is de orderportefeuille met een tiende maand gedaald en is daarmee uitgekomen op 5,2 maanden. In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad met een tiende maand toegenomen naar 5,5 maanden. Klik hier voor het volledige persbericht Inlichtingen bij…

Lees artikel

Samenwerkingsplan levert extra werkgelegenheid op

Op verzoek van Platform31 heeft het EIB een doorrekening gemaakt van de effecten van de samenwerkingsovereenkomst ‘De Stroomversnelling’ voor de bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw. Van 2017 tot 2020 heeft de uitvoering van dit plan jaarlijks € 400 miljoen additionele bouwproductie tot gevolg en levert het bijna 2.000 banen op. De cumulatieve additionele productie…

Lees artikel

Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het EIB enkele varianten doorgerekend van een investeringsimpuls voor woningcorporaties, gefinancierd uit een verhoging van de verhuurderheffing. De vier onderzochte varianten hebben allemaal een licht positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid van 1.500-3.500 arbeidsjaren, doordat deels sprake is van het omzetten van inactief vermogen van…

Lees artikel

Orderportefeuille b&u licht hersteld

In april is de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand gestegen naar 5,3 maanden. In de woningbouw nam de werkvoorraad met twee tiende maand toe naar 5,3 maanden, terwijl deze in de utiliteitsbouw met vier tiende maand steeg naar 5,4 maanden. Ondanks deze stijging liggen de orderportefeuilles in deze sectoren nog…

Lees artikel