Kwart van woningbouwopgave op kleine groene locaties goed mogelijk

Uit onderzoek onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland is gebleken dat ook bij strikte ruimtelijke condities een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’. Aangezien het hier gaat om aanvullende mogelijkheden voor woningbouw bovenop de bestaande binnenstedelijke plannen biedt dit een zeer effectieve…

Lees artikel

Veel potentieel voor kleine groene woonlocaties in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant

Voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant is, analoog aan de eerdere studie voor Noord-Holland1, een verkenning gemaakt van de potentie voor kleine groene woonlocaties aansluitend op de bestaande bebouwing. Hieruit blijkt dat er ruimtelijke mogelijkheden zijn voor bijna 1,3 miljoen woningen in de drie provincies. Door deze mogelijkheden vervolgens te confronteren met de regionale…

Lees artikel

Commentaar op interview Plegt-Vos in de Cobouw

“Gefronste wenkbrauwen bij Plegt-Vos na onderzoek over ‘nadelen’ fabriekswoningen” is de kop van het artikel in de Cobouw van 2 augustus jl. waarin vraagtekens worden gezet bij de conclusies van het EIB-onderzoek ‘Industrieel bouwen en de bouwarbeidsmarkt’ naar het potentieel van volledig industrieel gebouwde woningen en de invloed daarvan op de bouwarbeidsmarkt. Onze reactie kunt…

Lees artikel