Weerspiegeling bedrijfstak

Het EIB is in 1956 opgericht als Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Opgezet door organisaties uit de bouwwereld, zoals werkgevers en werknemers, opdrachtgevers, overheid en wetenschappers. De leden van de huidige Raad van Toezicht vormen nog altijd een weerspiegeling van de bedrijfstak. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

J. Alberts
L. Heij
H.H. Janssen, voorzitter
P. Roos
Vacature (2x)