Het EIB verzorgt ieder jaar een tweetal congressen, waarbij de focus ligt op bepaalde publicaties. Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten, en kunt u zich aanmelden.

Congres Verwachtingen Bouwproductie

Het EIB organiseert ieder jaar een congres, waarbij de publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’ centraal staat. Tijdens dit congres worden de ramingen van de bouwproductie voor de komende jaren gepresenteerd. Daarnaast wordt er een paneldebat over een actueel thema georganiseerd. Mocht u interesse hebben in deelname aan dit congres op 26 januari 2023, dan kunt u zich via deze link inschrijven.

Het congress van donderdag 27 januari jl. kunt u hier bekijken:

Arbeidsmarktcongres

Het EIB organiseert ieder najaar haar Arbeidsmarktcongres, waar ook de publicatie ‘Trends op de Bouwarbeidsmarkt’ wordt gepresenteerd. Tijdens het congres op 7 november j.l. is in een presentatie en aansluitende paneldiscussie uitgebreid stil gestaan bij de grote maatschappelijke uitdagingen voor de bouw in de komende jaren. De woningnood staat hoog op de politieke agenda, de verduurzaming krijgt een extra impuls en er zijn belangrijke opgaven voor de infrastructuur in Nederland. Aan de andere kant zijn er nieuwe ontwikkelingen die ook grote gevolgen hebben voor de bouw. Kunnen ontwikkelingen als een oplopende rente, hoge bouwkosten, stijgende inflatie, de energiecrisis e.d. ook leiden tot een omslag op de arbeidsmarkt? Wat betekent het een en ander voor de productieontwikkelingen in de bouw en welke arbeidscapaciteit is nodig om de bouwopgaven  te kunnen realiseren? Tijdens het paneldebat is met name dieper ingegaan op het thema ‘krapte op de bouwarbeidsmarkt’.

Voor een indruk van ons laatste Arbeidsmarktcongres op 7 november 2022 kunt u hier enkele fragmenten terugkijken. Wij hopen u volgende jaar te mogen begroeten op het congres zelf.

Mocht u interesse hebben in deelname aan dit congres volgend jaar, kunt u zich via deze link inschrijven.