Het EIB verzorgt ieder jaar een tweetal congressen, waarbij de focus ligt op bepaalde publicaties. Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten, en kunt u zich aanmelden.

Congres Verwachtingen Bouwproductie

Het EIB organiseert ieder jaar in januari een congres, waarbij de publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’ centraal staat. Tijdens dit congres worden de ramingen van de bouwproductie voor de komende jaren gepresenteerd met daarnaast een paneldebat over aansluitend actueel thema.

(foto-impressie congres januari 2024)

Congres Arbeidsmarkt Bouw

Het EIB organiseert ieder najaar haar Arbeidsmarktcongres Bouw, waar de publicatie ‘Trends op de Bouwarbeidsmarkt’ wordt gepresenteerd. Tijdens dit congres wordt ingegaan op de opgave voor de bouw en wat dit betekent voor de productieontwikkeling en de benodigde arbeidscapaciteit. Ook hier zal tijdens een paneldebat vanuit verschillende invalshoeken vanuit de praktijk inkleuring worden gegeven aan een aansluitend actueel thema.

 

(foto-impressie congres oktober 2023)