Het EIB verzorgt ieder jaar een tweetal congressen, waarbij de focus ligt op bepaalde publicaties. Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten, en kunt u zich aanmelden.

Congres Verwachtingen Bouwproductie

Het EIB organiseert ieder jaar een congres, waarbij de publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’ centraal staat. Tijdens dit congres worden de ramingen van de bouwproductie voor de komende jaren gepresenteerd. Daarnaast wordt er een paneldebat over een actueel thema georganiseerd.

Het congress van donderdag 27 januari jl. kunt u hier bekijken:

Arbeidsmarktcongres

Het EIB organiseert ieder najaar het Arbeidsmarktcongres, waar de publicatie ‘Trends op de Bouwarbeidsmarkt’ wordt gepresenteerd. In een korte presentatie worden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren en beroepen? Wat zeggen spanningsindicatoren als de ontwikkeling van het aantal vacatures en welke knelpunten ervaren bedrijven bij de personeelsvoorziening? Wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn en hoe kunnen sociale partners en bedrijven op de ontwikkelingen inspelen? Daarnaast wordt er ieder jaar een paneldebat georganiseerd over een actueel thema.

Het arbeidsmarktcongres vindt traditioneel plaats in het najaar, in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Na afloop ontvangt iedere deelnemer de publicatie ‘Trends op de Bouwarbeidsmarkt’.

Het arbeidsmarktcongres van 28 oktober 2021 kunt u hier terugkijken:

Mocht u interesse hebben in deelname aan dit congres volgend jaar, kunt u zich via deze link inschrijven.