Het EIB beschikt over een uniek ramingsinstrumentarium om de productie en de werkgelegenheid in de bouw en haar deelsectoren te voorspellen. Wij bieden hiermee niet alleen inzicht in de verwachte ontwikkeling van de bouw- en arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook in de hieruit voortvloeiende instroom- en scholingsbehoefte. De ‘Verwachtingen’ en de ‘Arbeidsmarktrapportage’ zijn twee jaarlijkse publicaties waarin de actuele situatie en de prognoses voor de productie en werkgelegenheid in de sector worden beschreven.

Daarnaast doen wij onderzoek naar diverse onderwerpen op het gebied van productie en arbeid in de bouw, veelal in opdracht van bedrijfstakorganisaties, overheden en opleidingsinstituten. Zo worden actuele ontwikkelingen op het gebied van de bouw- en arbeidsmarkt gemonitord, waaronder een halfjaarlijkse meting onder zzp’ers in de bouw, wordt maandelijks een conjunctuurmeting onder bouwbedrijven gehouden en doen wij jaarlijks onderzoek naar de bedrijfseconomische kencijfers van bouwbedrijven. Ook monitoren wij het ziekteverzuim in de bouw.

Tot slot onderscheidt het EIB zich met beleidsanalyses van de effecten van regelgeving en subsidies op de bouw- en arbeidsmarkt, op de arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid en op sociale innovatie en de gevolgen voor de arbeids- en scholingsbehoefte.

Martin Koning
Senior Onderzoeker
020 205 1613
mkoning@eib.nl