Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2024

25,00

Beschrijving

Na jaren van groei krimpt de bouwproductie dit jaar met 3½%. Vooral de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen loopt fors terug. 2025 is een overgangsjaar met een bescheiden productiegroei. De werkgelegenheid in de bouw neemt in twee jaar tijd met 12.000 voltijdbanen af en ook de arbeidsproductiviteit valt terug. Op middellange termijn zijn de vooruitzichten met een gemiddelde productiegroei van 2½% per jaar gunstiger. De groei is dan breed gespreid over de woningbouw, utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw. Ook op middellange termijn blijft verduurzaming in alle sectoren voor extra groei zorgen. De werkgelegenheid trekt dan weer aan, maar dit leidt naar verwachting niet tot oplopende spanning op de bouwarbeidsmarkt.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2024’.

U heeft de mogelijkheid om het product direct af te nemen met iDeal. De publicatie zal 3 tot 5 werkdagen na bestelling worden verzonden.