Monitor ZZP’ers Bouw 2020 – 1e halfjaar

Categorieën: ,

Beschrijving

11.02.2021

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2020. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Het aantal zzp’ers in de bouw is in het eerste halfjaar van 2020, na een lichte daling in het tweede halfjaar van 2019, weer toegenomen. De uurtarieven zijn in het eerste halfjaar van 2020 licht gestegen en het aantal gewerkte uren is met ruim anderhalf uur per week gedaald. De werkvoorraad is met twee weken gedaald en ruim 60% van de zzp’ers verwacht dat de markt gelijk zal blijven.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.