EIB onderzoekt proeftuinen aardgasvrije wijken

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de ontwikkelingen bestudeerd van 20 proeftuinen aardgasvrije wijken waarvoor subsidieaanvragen zijn gehonoreerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat hierbij om 13 proeftuinen die in de eerste tranche in 2018 zijn toegekend en 7 proeftuinen die in 2020 zijn toegekend. De proeftuinen uit... Lees meer...

Orderportefeuilles bouwbedrijven in december licht afgenomen

De orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid zijn in december met één tiende maand afgenomen naar 9,5 maanden werk. In de woningbouw nam de werkvoorraad met twee tiende maand af en kwam uit op 11,5 maanden werk. Bij de utiliteitsbouw namen de orderportefeuilles met drie tiende maand af naar 9,4 maanden. Per saldo namen de orderportefeuilles... Lees meer...

Bouwsector houdt zich goed staande tijdens coronacrisis

De bouwproductie is in het afgelopen jaar met 1½% gekrompen. Dit jaar zal de bouwproductie nog wat verder dalen met in totaal 3½%. In het licht van de forse krimp van de Nederlandse economie is de crisis in de bouw mild te noemen. Tijdens eerdere crises was de krimp in de bouwsector juist veel... Lees meer...

Verwachtingen bouwproductie 2021-2025

Vrijdag 29 januari 2021 Webinar Vanaf: 14.00 uur De bouw tijdens en na de coronacrisis De bouw is tijdens de coronacrisis grotendeels buiten schot gebleven. De totale productie is slechts licht gekrompen en de ontwikkeling van voorlopende indicatoren in het afgelopen jaar wijst ook niet op een sterke teruggang van de... Lees meer...

Orderportefeuilles bouwbedrijven in november licht toegenomen

De orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid zijn in november met één tiende maand toegenomen naar 9,5 maanden werk. Zowel bij de woningbouw- als bij de utiliteitsbedrijven nam de werkvoorraad met één tiende maand toe en kwam uit op respectievelijk 11,7 en 9,7 maanden werk. De orderportefeuilles van burgerlijke en utiliteitsbedrijven als geheel kwam uit op... Lees meer...

Orderportefeuilles bouwbedrijven in oktober onveranderd

De orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid zijn in oktober uitgekomen op 9,5 maanden werk en zijn daarmee onveranderd ten opzichte van september. Bij de utiliteitsbedrijven nam de werkvoorraad in oktober met twee tiende maand toe ten opzichte van september en kwam uit op 9,6 maanden werk. Bij de woningbouwbedrijven namen de orderportefeuilles daarentegen met één... Lees meer...
Go to Top