Stikstofproblemen voor groot deel van infraprojecten goed oplosbaar

Een derde deel van de infrastructuurinvesteringen in Nederland in de periode tot 2030 leidt door extra verkeer tot hogere stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden. De extra stikstofdepositie is voor 90% van deze investeringen zeer beperkt van omvang. Deze beperkte deposities zijn tijdens de aanleg van infrastructuur echter niet op te lossen, zodat stikstofruimte elders moet... Lees meer...

Conjunctuurmeting september 2021: Werkvoorraad bouw in september gelijk gebleven

In de totale bouwnijverheid kwamen de orderportefeuilles in september uit op 9,9 maanden werk. Daarmee is de werkvoorraad in de bouw al enkele maanden stabiel. Binnen de onderdelen van de bouw was in september wel sprake van uiteenlopende ontwikkelingen. In de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand af naar 9,8 maanden, terwijl de... Lees meer...

Oplopende spanning op de bouwarbeidsmarkt

Dit jaar is de spanning op de bouwarbeidsmarkt duidelijk toegenomen. Afgaande op het aantal vacatures en het aantal bedrijven dat productiebelemmeringen ervaart vanwege personeelskrapte is de situatie alweer vergelijkbaar met de krapte die zich net voor de coronacrisis aandiende. De spanning op de bouwarbeidsmarkt zal de komende twee jaar bovendien nog verder toenemen. Hoge... Lees meer...
Go to Top