Nieuwbouwproductie van woningen veert op, spanning op de huizenmarkt blijft op korte termijn groot

De vergunningverlening voor nieuwe woningen neemt na dit jaar naar verwachting opnieuw met 10.000 woningen toe. Hierdoor is het aantal woningen in de vergunningverlening weer toegenomen met ruim 30% na het dieptepunt in 2019. De woningbouwproductie veert ook op. Dit jaar groeit de nieuwbouwproductie met ruim 8% en in 2022 worden zelfs dubbele groeicijfers... Lees meer...

Conjunctuurmeting juni 2021: Werkvoorraad b&u-bedrijven in juni met drie tiende maand toegenomen

De werkvoorraad van burgerlijke en utiliteitsbedrijven nam in juni met drie tiende maand toe ten opzichte van mei en kwam uit op 11,5 maanden werk. In de woningbouw namen de orderportefeuilles met drie tiende maand toe naar 12,5 maanden werk. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw nam met twee tiende maand toe en kwam uit... Lees meer...

Mobiele werktuigen in de bouw

In de bouw komt steeds meer aandacht voor de inzet van emissieloze mobiele werktuigen. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de adviezen van de Commissie Remkes over het stikstofbeleid. Voor lichte mobiele werktuigen is vervanging door emissieloze alternatieven momenteel financieel aantrekkelijk. Wel zijn er operationele knelpunten... Lees meer...
Go to Top