Conjunctuurmeting maart 2021: Orderportefeuilles van bouwbedrijven gelijk gebleven

De gemiddelde werkvoorraad van bouwbedrijven kwam in maart, net als in februari, uit op 9,7 maanden. Bij de woningbouw namen de orderportefeuilles met één tiende maand af naar 12,1 maanden werk. In de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad met twee tiende maand toe naar 9,8 maanden. Per saldo kwamen de orderportefeuilles bij burgerlijke en utiliteitsbedrijven in... Lees meer...

Eigen woningbezit zeer aantrekkelijk voor starters

De aanschaf van een eigen woning is financieel vaak zeer aantrekkelijk voor starters. De woonkosten voor koopstarters zijn sinds 2008 systematisch gedaald. Opmerkelijk genoeg geldt dit ook voor de periode 2015-2020 met een sterke stijging van de huizenprijzen. De woonuitgaven bestaan inmiddels voor het grootste deel uit aflossen en een steeds snellere vermogensopbouw voor... Lees meer...

Verkiezingsprogramma’s tegen het licht: de woningmarkt

Hoe willen de politieke partijen de schaarste op de woningmarkt gaan oplossen? Hoe denken zij de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren? Hoe willen zij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aanpakken? En vooral, wat mag van veel genoemde maatregelen worden verwacht en welke opties blijven buiten beeld in de programma’s? In de zojuist verschenen... Lees meer...
Go to Top