Conjunctuurmeting augustus 2021: Werkvoorraad bouwbedrijven in augustus gelijk gebleven

Per saldo kwamen de orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid in augustus uit op 9,9 maanden werk. Daarmee is de werkvoorraad van bouwbedrijven gelijk gebleven ten opzichte van de laatste meting over juni. De werkvoorraad van grond-, water- en wegenbouwbedrijven bedroeg in augustus 7 maanden, net als in juni. Bij wegenbouwbedrijven namen de orderportefeuilles met één... Lees meer...

Woningbouwprogrammering onvoldoende afgestemd op de vraag

De woningbouwplannen voor de periode tot 2030 sorteren zwaar voor op binnenstedelijke locaties en appartementen. 80% van de geplande locaties is binnenstedelijk en 65% van het geplande aanbod bestaat uit appartementen. Trends als migratie en individualisering zorgen wel voor meer vraag naar appartementen in de steden in de toekomst, maar lang niet in die... Lees meer...

Nieuwbouwproductie van woningen veert op, spanning op de huizenmarkt blijft op korte termijn groot

De vergunningverlening voor nieuwe woningen neemt na dit jaar naar verwachting opnieuw met 10.000 woningen toe. Hierdoor is het aantal woningen in de vergunningverlening weer toegenomen met ruim 30% na het dieptepunt in 2019. De woningbouwproductie veert ook op. Dit jaar groeit de nieuwbouwproductie met ruim 8% en in 2022 worden zelfs dubbele groeicijfers... Lees meer...
Go to Top