Orderportefeuilles gww-bedrijven gestegen

Orderportefeuilles gww-bedrijven gestegen De orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw (gww) hebben in april ... (Lees meer)

EUROCONSTRUCT congres Helsinki 7&8 juni 2018

Op 7&8 juni vindt in Helsinki het 85e internationale EUROCONSTRUCT congres plaats. EUROCONSTRUCT is ... (Lees meer)

Toegankelijkheid woningmarkt Amsterdam niet gebaat bij 40-40-20 beleid

Toegankelijkheid woningmarkt Amsterdam niet gebaat bij 40-40-20 beleid Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amsterdam ... (Lees meer)

Pensioensystematiek ongunstig voor huidige generatie ouderen

Tijdens de crisis is de koopkracht van de aanvullende pensioenen gemiddeld met ongeveer 8% ... (Lees meer)

Krachtige groei infrastructuur

Krachtige groei infrastructuur De bouwproductie is in 2017 opnieuw sterk gegroeid. Het productievolume steeg met ... (Lees meer)

EIB congres 25 januari 2018

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018-2023 Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB worden de ‘Verwachtingen ... (Lees meer)

55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw

55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw In de periode 2018-2022 zijn 55.000 nieuwe arbeidskrachten ... (Lees meer)

Heldere inzichten in een complexe wereld

Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving. Het EIB werkt vanuit een wetenschappelijke grondslag, maar is vooral een betrokken, praktisch ingestelde organisatie die op conceptueel niveau kan meedenken. Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder, met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken. Publicaties van onderzoeksresultaten van het EIB spelen bij de ontwikkelingen in de bouw vaak een rol van betekenis.
BouwActueel