Conjunctuurmeting februari 2021: Toename werkvoorraad b&u-bedrijven

De werkvoorraad van burgerlijke en utiliteitsbedrijven nam in februari met vier tiende maand toe ten opzichte van januari en kwam uit op 11,1 maanden werk. In de woningbouw nam de werkvoorraad met vier tiende maand toe en kwam uit op 12,2 maanden. In de utiliteitsbouw namen de orderportefeuilles met drie tiende maand toe naar... Lees meer...

Verkiezingsprogramma’s tegen het licht: de woningmarkt

Hoe willen de politieke partijen de schaarste op de woningmarkt gaan oplossen? Hoe denken zij de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren? Hoe willen zij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aanpakken? En vooral, wat mag van veel genoemde maatregelen worden verwacht en welke opties blijven buiten beeld in de programma’s? In de zojuist verschenen... Lees meer...

EIB onderzoekt proeftuinen aardgasvrije wijken

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de ontwikkelingen bestudeerd van 20 proeftuinen aardgasvrije wijken waarvoor subsidieaanvragen zijn gehonoreerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat hierbij om 13 proeftuinen die in de eerste tranche in 2018 zijn toegekend en 7 proeftuinen die in 2020 zijn toegekend. De proeftuinen uit... Lees meer...
Go to Top