Risicoanalyse wijkuitvoeringsplan warmtenetten

Categorieën: ,

Beschrijving

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben het Economisch Instituut voor de Bouw, Over Morgen en Arcadis onderzoek verricht naar het uitvoeren van risicoanalyses in het kader van wijkuitvoeringsplannen bij de aanleg van warmtenetten. In het rapport zijn de belangrijkste risico’s bij het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen met warmtenetten geïnventariseerd. Daarbij worden aanbevelingen gedaan aan gemeenten over hoe om te gaan met deze risico’s.

De risico’s die aan de orde komen zijn de volgende:

  • Kosten zijn hoger dan vooraf ingeschat, met name de kosten voor de aanleg van het warmtenet en de kosten voor de aanpassingen aan woningen
  • Het overschatten van het draagvlak onder bewoners
  • De gekozen oplossing ter vervanging van aardgas blijkt in de praktijk niet haalbaar
  • Procesmatige risico’s
  • Risico’s buiten de invloedsfeer van gemeenten

Het rapport biedt gemeenten handvatten om meer robuuste beslissingen te nemen over de aanleg van warmtenetten en helpt om vertraging en kostenoverschrijding tijdens de aanleg te voorkomen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.