Feiten en prognoses over de bouw in 19 Europese landen

Liggen er kansen in het buitenland voor bedrijven? Zijn er marktomstandigheden die wij verwachten en elders al zichtbaar zijn? Ervaringen in andere landen kunnen ons veel leren. Als enige organisatie in Nederland is het EIB lid van het internationale bouweconomische netwerk EUROCONSTRUCT ®.

Via EUROCONSTRUCT ® biedt het EIB gedetailleerde, goed gedocumenteerde analyses en prognoses voor de woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw in 19 Europese landen.

Twee keer per jaar worden actuele analyses en prognoses gepresenteerd op de EUROCONSTRUCT ® conferenties en gepubliceerd in een samenvattend rapport en een landenrapport. Bestel de EUROCONSTRUCT ® rapporten bij het EIB.