EIB geeft richting

Directeur en medewerkers van het EIB verlenen regelmatig medewerking aan interviews en presentaties. Ook vak- en dagbladen kunnen een beroep doen op de specialisten van het EIB om over bepaalde onderwerpen te schrijven.

Als u een interview wilt aanvragen of een verzoek heeft voor een presentatie of artikel van het EIB, dan kunt u een aanvraag indienen bij het directiesecretariaat (020 – 205 1600 / secretariaat@eib.nl). Geef daarbij aan:

Interviews (artikelen)

Met wie u het interview wilt hebben, het onderwerp, het medium (oplage, doelgroep) en eventuele deadline.

Presentaties

Wie u als spreker wilt uitnodigen, de datum, het onderwerp, de doelgroep (aantal genodigden), spreektijd en eventueel andere sprekers.

Perslijst

Indien u toegevoegd wilt worden aan de perslijst, dan kunt u zich via deze link opgeven.