Het vastgoedonderzoek van het EIB richt zich op de publieke en private utiliteitsbouw. Het EIB onderscheidt zich door analyse van de samenhangen die er bestaan tussen de maatschappelijke en commerciële vastgoedmarkten, demografische en economische ontwikkelingen en de invloed van beleid.

De afgelopen jaren zijn meerdere studies uitgevoerd over de gebruikersmarkten in de zorg, het onderwijs en voor kantoren. Kennis van de marktstructuur van commercieel en maatschappelijk vastgoed, gegevens over nieuwbouw, onderhoud, renovatie en sloop en een gedegen analyse van kwaliteitsverbetering vormen de bouwstenen van onze analyses in deze sectoren.

Op de kantorenmarkt doet het EIB onderzoek naar de toekomstige (regionale) kantoorbehoefte en naar de effecten van beleid, zoals het verplichtstellen van energielabels. De zorg- en onderwijsbouwmarkten blijven belangrijke speerpunten, zeker nu veel maatschappelijke vastgoedsectoren voor grote verbeterings- of vervangingsopgaven staan.

Jelger Arnoldussen
Senior Onderzoeker
020 205 1617
jarnoldussen@eib.nl