Energiebesparing in de utiliteitsbouw

Categorieën: ,

Beschrijving

24.07.2017

Vanuit het Rijk zijn verschillende sets aan regels en instrumenten voor energiebesparing in utiliteitsgebouwen van kracht. In het kader van de Omgevingswet is door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken overeengekomen dat deze regels en instrumenten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Om deze afstemming mogelijk te maken, heeft het EIB een verkennende inventarisatie gemaakt van afstemmingsmogelijkheden in geldende en voorziene regelgeving voor gebouwgebonden energiebesparende maatregelen in de Nederlandse utiliteitsbouw. In het rapport komen onder andere de verscheidenheid aan actoren, de overlap tussen regelgevingen en de verschillende meeteenheden van energiebesparing aan de orde. De rapportage dient als input voor nadere analyse door de ministeries.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Jelger Arnoldussen
020-205 1617
jarnoldussen@eib.nl