Stimuleringsmaatregelen verplicht energielabel voor kantoren

Beschrijving

10.05.2021

Van de in totaal 63.000 label C-plichtige kantoren had eind 2020 35% een label C of beter, 12% een label D of slechter en had 53% geen geldig energielabel. In het kader van de verplichting voor energielabel C voor kantoren per januari 2021, ligt er nog een aanzienlijke opgave.

 

Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor kantooreigenaren om te voldoen aan de labelplicht? Welke rol spelen bijvoorbeeld het gebrek aan kennis, beperkte (verwachte) handhaving en financieringsproblematiek? Hoe groot is de opgave voor eigenaren daadwerkelijk? En welke aangrijpingspunten heeft de overheid om het nemen van maatregelen te stimuleren?

 

In het rapport ‘Stimuleringsmaatregelen verplicht energielabel voor kantoren’ worden de belangrijkste stimuleringsmaatregelen beschreven om tot een kantorenvoorraad te komen die aan de labelplicht voldoet. Het belang van tijdige en complete communicatie naar eigenaren komt aan de orde, evenals de rol van het Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten en financiers.

Een PDF van het rapport kunt u hier vinden.