Overdrachtsbelasting als instrument voor verduurzaming

Categorieën: ,

Beschrijving

05.07.2019

In deze studie zijn de effecten geanalyseerd van een tariefdifferentiatie voor de overdrachtsbelasting (OVB) die aangrijpt bij de energieprestaties van de woning. Voor energetisch goed geïsoleerde woningen wordt bij de verkoop dan minder overbelasting betaald dan voor minder goed geïsoleerde woningen. Door voor de verkoop de woning te verbeteren kunnen de eigenaren het voordeel van de lagere overdrachtsbelasting naar zich toehalen, maar zij moeten hiervoor wel in besparingsmaatregelen investeren.

Welke bijdrage kan deze maatregel leveren aan de verduurzaming van de woningvoorraad? Welke investeringen zijn nodig om bestaande woningen met uiteenlopende energieprestaties goed te isoleren? Hoeveel woningen kunnen bij verkoop rendabel worden verbeterd? Wat zijn de effecten bij verschillende vormgevingsvarianten? Wat zijn de gevolgen voor de huizenprijzen en de overheidsbegroting?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Overdrachtsbelasting als instrument voor verduurzaming’, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.