Trends op de bouwarbeidsmarkt 2020-2024

Categorieën: ,

Beschrijving

Deze jaarlijkse studie gaat in op recente ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt en wat deze kunnen impliceren voor de ontwikkelingen in de periode 2021-2024. Vorig jaar werd al rekening gehouden met een bouwarbeidsmarkt die na enkele jaren van sterke groei en toenemende personeelsschaarste geleidelijk in rustiger vaarwater zou kunnen komen. Toen waren het nog vooral de problemen rond stikstof die het toneel beheersten. Hoewel deze problemen nog niet volledig zijn opgelost, is de aandacht sindsdien sterk verschoven naar de gevolgen van corona. De ongekende productiedaling in de Nederlandse economie en de aanvankelijk zeer sterke daling van zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen wierpen een ongunstige schaduw uit over de bouw. Ervaringen vanuit eerdere crises hebben laten zien dat de bouw in een dergelijke omgeving zwaar wordt geraakt. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid en wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn? Wat is de benodigde instroom in de komende jaren en welke inspanningen vergt dit aan aanbod vanuit de opleidingen, het buitenland en de zij-instroom vanuit andere sectoren?

Bijzondere aandacht wordt in deze publicatie besteed aan het weerstandsvermogen van zzp-ers. Hoe staat het met de inkomens en de vermogen van zzp’ers in de bouw en kunnen zij een terugval in omzet en inkomen volgend jaar voldoende opvangen? Welke effecten hebben de voorgenomen beperkingen van de fiscale voordelen voor zelfstandigen op hun beschikbaar inkomen? Is de voorgestelde verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2020-2024’.

Klik hier voor de volledige publicatie.