De onderzoeken van het EIB binnen het thema consument en markt richten zich voornamelijk op de particuliere bouwconsument. Hierbij spelen regelgeving en marktordening een belangrijke rol in de mate waarmee de bouwsector rekening houdt met de wensen en belangen van de consument. Binnen regelgeving richten we ons op sub thema’s zoals private kwaliteitsborging en de omgevingswet en bij marktordening ligt de focus bijvoorbeeld op zaken zoals certificering, benchmarking en contracten. Bij consumentenvoorkeuren is collectief inkopen een actueel onderwerp, maar hier spelen bijvoorbeeld ook de gevolgen van de consumentenvoorkeuren voor de bouwproductie een rol.

Het EIB heeft de afgelopen jaren diverse studies binnen dit thema uitgevoerd zoals onderzoek naar de private kwaliteitsborging en benchmarksystemen voor bouwconsumenten.