Kosten extra eisen toegankelijkheid appartementen

Beschrijving

13.06.2019

In 2013 heeft Rigo in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen. Naar aanleiding hiervan ontstond discussie over de ingeschatte kosten van de extra eisen. Het ministerie van BZK heeft het EIB verzocht een contraexpertise uit te voeren naar de kosten van de extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen.

In tegenstelling tot de bevindingen van Rigo concludeert het EIB in deze studie dat de extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen wel structureel tot hogere kosten en verlies aan baten zal leiden. De verwachting is dat de kosten voor de aanpassing van balkons en liften ook op lange termijn € 4.000 per woning zullen bedragen. Een andere indeling van nieuwbouwappartementen als gevolg van de extra toegankelijkheidseisen leidt niet tot wezenlijk hogere bouwkosten. Uit de analyse van de voorbeeldappartementen blijkt dat in veel gevallen de aanpassingen binnen de buitenmaten van het appartement kunnen worden uitgevoerd. Deze bevinding is ook door de ontwikkelaars van deze appartementen bevestigd en is ook in lijn met het Rigo-rapport. Wel leiden deze extra eisen tot ruimteverlies elders in het appartement. Het gaat om gemiddeld 1,3 m2 die anders wordt benut. Dit ruimteverlies gaat ten koste van bijvoorbeeld de woonkamer, de (extra) slaapkamer en de situering van deuren in de woning. De extra toegankelijkheidseisen leveren voor een minderheid van de gebruikers extra baat op. Een veel groter deel van de huishoudens zal de andere woningindeling negatief waarderen, omdat die ten koste gaat van andere -voor hen belangrijkere- ruimten in de woning. Dit zal zich vertalen in minder verkoop- of huuropbrengsten.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.