Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw

Categorieën: ,

Beschrijving

03.02.2020

Met het opstellen van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’, het Betonakkoord, het tekenen van het Grondstoffenakkoord en de uitwerking hiervan in de Transitieagenda circulaire bouweconomie zijn de eerste stappen richting een circulaire bouw en gebouwde omgeving gezet. De doelstelling is om in 2030 tot 50% en in 2050 tot 100% circulariteit van de sector te komen.

Om de voortgang van de circulaire bouweconomie te kunnen monitoren is inzicht nodig in hoe de uitgangssituatie eruitziet. Hiertoe heeft het EIB in samenwerking met Metabolic en SGS Search in opdracht van RVO voor de Transitieagenda circulaire bouweconomie een eerste beeld voor de woning- en utiliteitsbouw in 2014 met een doorkijkje naar 2030 geschetst. Dit eerste beeld omvat inzichten in de materiaalstromen die gepaard gaan met nieuwbouw-, herstel en verbouw- en sloopwerkzaamheden van woningen en utiliteitsgebouwen. Aan de hand van de materiaalstromen is daarnaast de milieu-impact uitgedrukt in MKI in beeld gebracht en is gekeken naar het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Vragen die in deze studie centraal staan: Sluit de vraag naar materialen aan op het aanbod van materialen? Verschilt dit beeld per soort materiaal? In welke fase van de bouw (nieuwbouw, herstel en verbouw of sloop) en bij welke materialen zit de grootste milieu-impact in MKI? Zijn er materialen die veel massa hebben maar weinig milieu-impact? Wat is het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot in de woning- en utiliteitsbouw? En hoe is de verhouding gebouwgebonden- versus ingebed verbruik?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.