GWW-markt in crisistijd

Beschrijving

26.08.2020

De gww-markt zal in 2020 en 2021 naar verwachting een sterke terugval laten zien. In dit onderzoek hebben we in beeld gebracht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de sector te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. Hierbij hebben we een reconstructie gemaakt van de ontwikkelingen in de gww tijdens de kredietcrisis en eurocrisis. Hoe heeft de gww-markt zich in eerdere crises ontwikkeld? Welke verschillen deden zich daarbij voor bij de verschillende opdrachtgevers? In welke mate heeft het beleid tijdens en na die crises invloed gehad op de productie in de sector? Welke lessen kunnen uit eerdere crises worden geleerd voor beleidsmaatregelen om de terugval op de huidige gww-markt te beperken?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.