Stikstofruimte voor de infrasector

Categorie:

Beschrijving

Stikstofproblemen voor groot deel van infraprojecten goed oplosbaar

Een derde deel van de infrastructuurinvesteringen in Nederland in de periode tot 2030 leidt door extra verkeer tot hogere stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden. De extra stikstofdepositie is voor 90% van deze investeringen zeer beperkt van omvang. Deze beperkte deposities zijn tijdens de aanleg van infrastructuur echter niet op te lossen, zodat stikstofruimte elders moet worden gevonden. Stikstofbanken op provinciaal niveau die vooral vanuit de landbouw zullen moeten worden gevoed, leveren dan stikstofruimte op die vervolgens specifiek kan worden toegewezen aan infraprojecten die beperkte deposities veroorzaken. Met maatregelen die zorgen voor ongeveer 10 mol per hectare per jaar kan het leeuwendeel van de investeringen tot 2030 zonder problemen doorgaan. De kosten hiervoor bedragen naar schatting € 400 tot € 600 miljoen op nationale schaal. Voor enkele projecten is de extra maximale stikstofdepositie zodanig groot dat (ingrijpend) maatwerk nodig is.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Stikstofruimte voor de infrasector’.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.