Infrastructuurmonitor – MIRT 2019

Categorieën: ,

Beschrijving

01.05.2019

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Wat is het effect van het Regeerakkoord? Hoe zijn de infrastructuurbudgetten tot 2023 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking tot de planning van vorig jaar? In hoeverre zijn de omvangrijke maatschappelijke opgaven al vertaald naar de gereserveerde budgetten?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.