Projectenkalender Waterschapsmarkt

Categorie:

Beschrijving

12.12.2019

De waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw hebben het initiatief genomen om een Projectenkalender Waterschapsmarkt op te zetten. Het EIB heeft in opdracht van deze partijen een inventarisatie gemaakt van de projecten die de waterschappen nu in voorbereiding of aanbesteding hebben. De 21 waterschappen hebben in totaal 750 projecten aangeleverd met onder meer een projectomschrijving, de beoogde contractvorm en de verwachte periode van uitvoering. Deze projectenkalender geeft meerjarig zicht op continuïteit en draagt bij aan de juiste match van vraag en aanbod op de markt. Het streven is om de kalender jaarlijks te actualiseren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 15
pgroot@eib.nl