Transitieopgave ‘Naar een vitale infrasector; Transitiemonitor 2021’

Beschrijving

In maart 2020 is door de minister het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het plan van aanpak zet Rijswaterstaat (RWS) een transitie in gang die moet leiden tot een vitale markt die in staat is te innoveren en te verbeteren en daarmee op lange termijn bijdraagt aan het realiseren van de complexe maatschappelijke opgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De transitie naar een vitale infrasector wordt in het plan van aanpak vormgegeven door structureel een drietal condities te verbeteren, te weten:

  • Een houding gericht op samenwerken vanuit voldoende expertise, met de opgave centraal
  • Een financieel gezonde, productieve sector, met de risico’s beheerst
  • Voldoende ruimte voor innoveren en leren

Met het programma heeft RWS een intensief verandertraject van vier jaar in gang gezet. In opdracht van RWS heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) een monitor van het programma uitgevoerd over de periode maart 2020 tot augustus 2021. De Transitiemonitor gaat in de op de volgende vragen: Wat is de voortgang en wat zijn de effecten van de maatregelen die deel uitmaken van het plan van aanpak? Wat zijn de effecten van het programma voor de transitiedoelen? En welke effecten treden hiervan op in de infrasector langs de lijnen van de drie condities?

Van het monitoringsrapport is een PDF beschikbaar.