Gemeentelijke infrastructuur; beleidspakket voor extra investeringen 2021-2023

Categorie:

Beschrijving

Gemeenten staan voor grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid. De financiële positie van de gemeenten is door de coronacrisis echter verzwakt. Door budgetten van bestaande financiële regelingen vanuit het Rijk tijdelijk te verhogen en versneld in te zetten, kan in de periode 2021-2023 in totaal € 1 miljard aan extra gemeentelijke investeringen worden gegenereerd. Hierdoor worden maatschappelijke doelstellingen eerder gerealiseerd. De extra gemeentelijke investeringen zorgen daarnaast voor behoud van 1.000 voltijds banen in de gww-sector in de periode 2021-2023 en circa 500 voltijds banen bij bijvoorbeeld toeleveranciers en ingenieursbureaus.

Dit concludeert het EIB in de studie ‘Gemeentelijke infrastructuur; beleidspakket voor extra investeringen 2021-2023’ die in opdracht van Koninklijke Bouwend Nederland is uitgevoerd.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.