Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infra

Categorie:

Beschrijving

12.07.2019

Het EIB heeft in opdracht van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in beeld gebracht en de kosten die dit jaarlijks met zich meebrengt voor de sector. We hebben geanalyseerd welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om duurzame inzetbaarheid te bereiken. Hoe hoog is het verzuim bij verschillende beroepen en leeftijdsklassen in de sector? Hoe verhoudt het verzuim bij de ondergrondse netwerken zich tot dat in andere sectoren? Welke specifieke maatregelen nemen bedrijven om de uitval van oudere werknemers te beperken? Hoe effectief zijn deze maatregelen? Welke rol spelen opdrachtgevers bij het verbeteren van de inzetbaarheid?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infrastructuur; kosten van uitval en kansen voor beleid’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020 – 205 1600