De markt voor freesasfalt tot 2030

Categorieën: ,

Beschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft het EIB de markt voor freesasfalt tot 2030 verkend. Freesasfalt wordt steeds vaker toegepast bij wegreconstructies en -nieuwbouw ten behoeve van circulariteitsambities. De vraag naar freesasfalt zal hierdoor stijgen terwijl het aanbod van freesasfalt grotendeels begrensd wordt door de omvang van wegreconstructies. Als gevolg hiervan is het waarschijnlijk dat freesasfalt schaars wordt in de periode tot 2030.

Naast een verkenning van de verhouding tussen vraag en aanbod van freesasfalt, heeft het EIB de gevolgen voor de marktstructuur verkend. Er zijn in de huidige situatie geen aanwijzingen voor verstoring van de marktordening. Partijen zonder (aandeel in) een asfaltcentrale kunnen asfalt afnemen bij derden. Gelet op het aantal asfaltcentrales en het belang van asfaltcentrales om voldoende capaciteit te benutten, lijkt dit te verklaren. Wel lijkt het bij toenemende schaarste van freesasfalt van belang om de ontwikkeling van vraag en aanbod op de markt te monitoren.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘De markt voor freesasfalt tot 2030’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.