Infrastructuurmonitor – begroting en voortgang projecten Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2022

Categorieën: ,

Beschrijving

Mobiliteitsfonds 2022: aanlegbudgetten wederom verlaagd, impuls voor onderhoud

De beschikbare budgetten voor aanlegprojecten in het Mobiliteitsfonds 2022 zijn in vergelijking met de vorige begroting verlaagd. In de vorige rijksbegroting was voor de periode 2020-2026 € 21,8 miljard beschikbaar voor aanlegprojecten, in de meest recente begroting is dit gedaald naar € 21 miljard. Ook vorig jaar was al sprake van een verlaging van de meerjarenbudgetten. In samenhang hiermee heeft een groot deel van de projecten in de planning- en studiesfase van het Mobiliteitsfonds vertraging opgelopen. In de vorige begroting was het aandeel vertraagde projecten 28%, in de huidige begroting is dit toegenomen naar 45%. Ook in de aanlegfase zijn in de begroting voor 2022 relatief meer infraprojecten vertraagd: 23% ten opzichte van 18% in de vorige begroting. Vooral wegenprojecten hebben meer vertraging opgelopen, in de meeste gevallen speelde de stikstofproblematiek hierbij een rol.

Tegenover de verlaging van de aanlegbudgetten staat in de meest recente begroting van het Mobiliteitsfonds een verhoging van de financiële middelen voor onderhoud en vernieuwing. In 2020 zijn budgetten naar voren gehaald om versneld onderhoud te kunnen uitvoeren aan onder meer rijkswegen en spoorwegen. Ook voor 2022 en 2023 zijn meer onderhoudsmiddelen beschikbaar. In het Coalitieakkoord zijn extra budgetten aangekondigd voor onderhoud en vernieuwing die vooral na 2023 tot besteding zullen komen.

Dit concludeert het EIB in het zojuist verschenen rapport: ‘Infrastructuurmonitor; begroting en voortgang projecten Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2022’.

Klik hier voor de volledige publicatie.