Sturing en realisatie van infrastructuurprojecten

Beschrijving

In de komende jaren staat de infrastructuursector voor grote uitdagingen. Naast de effecten van de klimaatverandering en de opgaven op het gebied van bereikbaarheid zullen de vervangingsopgave en de energietransitie veel van de sector vragen. De investeringen in infrastructuur blijken echter moeizaam tot stand te komen waardoor de continuïteit in het werk wordt bemoeilijkt.

In dit onderzoek in opdracht van partijen bij de CAO Bouw & Infra brengen we in beeld welke obstakels zich in de praktijk voordoen. Vervolgens geven we enkele mogelijke oplossingen om tot meer continuïteit in de infrasector te komen.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.