Infrastructuurmonitor – voortgang infraprojecten 2020/2021

Categorie:

Beschrijving

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterprojecten. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Wat zijn de effecten van de onderuitputting van budgetten uit de afgelopen jaren en welke invloed hebben stikstof en PFAS op de voorbereiding en realisatie van infraprojecten? Wat is het effect van het stimuleringspakket dat het kabinet heeft opgesteld, bijvoorbeeld het naar voren halen van beheer- en onderhoudsbudgetten? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking tot de planning van vorige jaren? In welke mate lopen de ontwikkelingen in de verschillende regio’s uiteen?

Klik hier voor de volledige publicatie.