Schoolgebouwen gemeenten WVOLV

Beschrijving

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg kennen elk een aanzienlijk grotere investeringsopgave voor schoolgebouwen in de komende vijf jaar ten opzichte van afgelopen jaren. Deze opgave is relatief groot door de aanwezigheid van verouderde schoolgebouwen, (verbeterde) integrale huisvestingsplannen (IHP’s) en extra eisen omtrent nieuwbouw. Bij deze investeringsramingen houden nog niet alle gemeenten rekening met realistische financiële uitgangspunten.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Schoolgebouwen gemeenten WVOLV’.

Het rapport is hier als PDF te downloaden.