Projectenkalender waterschapsmarkt 2024-2025

Categorie:

Beschrijving

Het EIB heeft in opdracht van de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025 opgesteld. In deze jaren zullen de waterschappen bijna 750 projecten op de markt brengen, met een gezamenlijke waarde van circa 2,8 miljard euro. De Unie van Waterschappen heeft hierover namens alle partners van het SWW op 20 maart 2024 een nieuwsbericht uitgebracht. (www.uvw.nl)

Informatie over de waterschapsprojecten is interessant voor marktpartijen en waterschappen. Van deze projecten is veel informatie voorhanden over onder meer de aard van de activiteiten, de geraamde bouwsomklasse, de beoogde contractvorm, de verwachte datum van aanbesteding en de mate van zekerheid omtrent de start van de aanbesteding. Deze informatie draagt bij aan verbetering van de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Het rapport is hier als pdf te downloaden.

De belangrijkste conclusies zijn weergegeven in een infographic.

De complete lijst met alle individuele projecten (werken en diensten) is hier als Excel-bestand te downloaden.

 

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 15
pgroot@eib.nl