Volumebalans Asfaltmengsels

Beschrijving

Rijkswaterstaat (RWS) wil in 2030 circulair werken. Deze doelstelling moet onder meer behaald worden door de implementatie van de maatregelen die zijn opgenomen in de roadmap van het transitiepad wegverharding. Om afgewogen keuzes te kunnen maken binnen de roadmap, is inzicht nodig in bestaande en toekomstige materiaalvoorraden en -stromen die samenhangen met asfalt van verschillende mengsels. RWS heeft het EIB gevraagd om een massabalans voor asfalt op te stellen.

Centraal in het onderzoek staan de vraag naar en het aanbod van asfaltmengsels, nu en in de toekomst. Hiervoor is een analyse gemaakt van het wegenareaal in 2019 en de verdeling naar verschillende asfaltmengsels. Daarnaast is de huidige vraag naar asfalt in kaart gebracht en vervolgens een prognose gemaakt van de verwachtte ontwikkeling tot 2030.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.