Effecten stikstof op wegenprojecten

Beschrijving

Door stikstof treedt in de periode 2024-2030 bij weginvesteringen een productieverlies op van € 1,2 miljard. De aanleg- en uitbreidingsprojecten van rijkswegen worden met een productieverlies van € 800 miljoen het sterkst getroffen. Bij de weginvestering door provincies en gemeenten bedraagt het productieverlies in totaal € 300 miljoen en bij de vervanging- en renovatieprojecten van het Rijk in totaal € 65 miljoen. Door het stilvallen van projecten houdt de congestie op de relevante trajecten voorlopig aan en vallen de filekosten tot 2030 € 450 miljoen hoger uit. Vanwege de omvang van de 17 grootschalige woonlocaties in combinatie met infrastructurele ontsluiting levert stikstof serieuze risico’s voor de realisatie op.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen publicatie ‘Effecten stikstofproblematiek op wegenprojecten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.