Verduurzaming van de woningvoorraad

Beschrijving

29.11.2022

In opdracht van Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het EIB een verkenning uitgevoerd naar de verduurzaming van de woningvoorraad op lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de woningvoorraad is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Welke energiebesparingen leveren deze scenario’s op en wat zijn de bijbehorende investeringen? Wat is de invloed van verschillende ambitieniveaus op de kosteneffectiviteit? Deze en andere vragen staan centraal in het rapport ‘Verduurzaming van de woningvoorraad’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar