Notitie eerste herijking bouwraming 2023

Beschrijving

Op vrijdag 16 juni j.l. heeft het EIB aan verschillende media een toelichting gegeven op de nieuwste raming voor de bouwproductie en het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen. De nieuwe raming is op 9 juni tijdens het Euroconstruct-congres in Amsterdam gepubliceerd. Een notitie met een beschrijving van de nieuwe raming kunt u hier vinden. De ontwikkeling van het aantal verwachte verleende vergunningen en gereedmeldingen zijn in figuur 1 van de notitie weergegeven.