Monitor ZZP’ers Bouw 2022

Categorieën: ,

Beschrijving

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een jaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in 2022. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een jaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.


Het aantal zzp’ers in de bouw is in 2022 opnieuw toegenomen. Zzp’ers hanteerden in 2022 een uurtarief van gemiddeld € 49,- een stijging van € 3,- ten opzichte van 2021. Het gemiddeld aantal gewerkte uren daalde met één uur per week naar 40 uur. Daarnaast werkten zzp’ers in de bouw gemiddeld 44 van de 52 weken in 2022. Zzp’ers verdienden bruto gemiddeld € 7.500,- per maand en de gemiddelde werkvoorraad is met anderhalve week gestegen naar 24½ week.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.