Duurzame inzetbaarheid ondergrondse infrastructuur

Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna € 100 miljoen; intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid nodig Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit van werknemers bij de kabel- en buizenbedrijven en de grondwaterbeheerbedrijven vormen een grote kostenpost voor de sector. Bij de hoofdaannemers bedragen de kosten van uitval ruim € 60 miljoen per jaar. Uitval…

Lees artikel

Klimaatbeleid tegen het licht

PERSBIJEENKOMST 3 juli, 16:00-17:00 uur in Nieuwspoort. Achtergrond Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft de doorrekening van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de verbonden infrastructuur de afgelopen maanden onder de loep genomen. Daarbij heeft de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) van het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) centraal gestaan.…

Lees artikel

Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw Buitenlandse arbeidskrachten spelen een steeds grotere rol op de bouwplaats. In de periode 2015-2017 is het aantal buitenlandse arbeidskrachten met ongeveer 20% gestegen naar een niveau van ruim 40.000. Daarmee is naar schatting ruim een op de vijf arbeidskrachten op de bouwplaats inmiddels een buitenlandse arbeidskracht. In termen…

Lees artikel