Betaalbaarheid op de woningmarkt

Aanpassing huurtoeslag meest effectief om betaalbaarheid te verbeteren Met een aanpassing van het systeem van de huurtoeslag kunnen lage inkomens veel beter worden bereikt dan nu het geval is en kunnen 170.000 huishoudens uit een situatie met een hoog betaalbaarheidsrisico worden gehaald. Verbetering van de betaalbaarheid voor middeninkomens is het meest effectief en doelmatig te…

Lees artikel

Webinar ‘Bouwarbeidsmarkt: tussen hoop en vrees’

Op 19 november a.s. van 14.00 tot 15.30 uur vindt ons jaarlijkse symposium over de bouwarbeidsmarkt plaats. Dit keer niet op locatie, maar digitaal tijdens een webinar. In een korte presentatie worden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren…

Lees artikel