EUROCONSTRUCT congres Amsterdam 8&9 juni 2017

Op 8&9 juni organiseeert het EIB het 83e internationale EUROCONSTRUCT congres in Amsterdam. EUROCONSTRUCT is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert EUROCONSTRUCT, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in de meeste Europese landen. Op donderdagavond 8 juni…

Lees artikel

Private kwaliteitsborging: lessen uit het buitenland

Private kwaliteitsborging: lessen uit het buitenland Toezicht door private kwaliteitsborgers leidt in het buitenland niet tot slechtere bouwwerken. De in Nederland voorgenomen verruiming van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken sluit aan bij de internationale praktijk. Andere landen sturen vooral op functionele eisen en deskundigheidseisen van de betrokken partijen, terwijl Nederland ook sterk stuurt via regelgeving en procedures. Bij…

Lees artikel