Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het EIB enkele varianten doorgerekend van een investeringsimpuls voor woningcorporaties, gefinancierd uit een verhoging van de verhuurderheffing. De vier onderzochte varianten hebben allemaal een licht positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid van 1.500-3.500 arbeidsjaren, doordat deels sprake is van het omzetten van inactief vermogen van…

Lees artikel

Orderportefeuille b&u licht hersteld

In april is de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand gestegen naar 5,3 maanden. In de woningbouw nam de werkvoorraad met twee tiende maand toe naar 5,3 maanden, terwijl deze in de utiliteitsbouw met vier tiende maand steeg naar 5,4 maanden. Ondanks deze stijging liggen de orderportefeuilles in deze sectoren nog…

Lees artikel

Orderportefeuille b&u bereikt historisch dieptepunt

In maart is de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand afgenomen tot 5,1 maanden. In de woningbouw is de werkvoorraad door een daling van twee tiende maand uitgekomen op 5,1 maanden, terwijl deze in de utiliteitsbouw met drie tiende maand is gedaald naar 5 maanden. Zowel in de woning- als in…

Lees artikel

Woonakkoord zorgt voor enige reparatie van het Regeerakkoord

Het woonakkoord dat vijf politieke partijen onlangs hebben opgesteld haalt enkele scherpe kanten van het Regeerakkoord af, maar kan niet voorkomen dat het beleid de woningvraag en de bouwproductie nog steeds stevig afremt in deze kabinetsperiode. De belangrijkste aanpassing is de verruiming van het huurbeleid in combinatie met beperking van de verhuurderheffing. Hierdoor vallen de…

Lees artikel