Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit

Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit De investeringsruimte voor woningcorporaties kan aanzienlijk toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). De bestedingsruimte van de gezamenlijke corporaties neemt bij een realistische inschatting van het risico…

Lees artikel

Duurzame inzetbaarheid ondergrondse infrastructuur

Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna € 100 miljoen; intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid nodig Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit van werknemers bij de kabel- en buizenbedrijven en de grondwaterbeheerbedrijven vormen een grote kostenpost voor de sector. Bij de hoofdaannemers bedragen de kosten van uitval ruim € 60 miljoen per jaar. Uitval…

Lees artikel

Klimaatbeleid tegen het licht

PERSBIJEENKOMST 3 juli, 16:00-17:00 uur in Nieuwspoort. Achtergrond Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft de doorrekening van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de verbonden infrastructuur de afgelopen maanden onder de loep genomen. Daarbij heeft de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) van het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) centraal gestaan.…

Lees artikel