Congres bouwarbeidsmarkt 20 november 2019

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) organiseert op 20 november van 14:30-17:00 uur een congres over de bouwarbeidsmarkt. Het congres vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt in de periode 2019-2023. Naast de thema’s als de krapte op de…

Lees artikel

Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit

Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit De investeringsruimte voor woningcorporaties kan aanzienlijk toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). De bestedingsruimte van de gezamenlijke corporaties neemt bij een realistische inschatting van het risico…

Lees artikel

Duurzame inzetbaarheid ondergrondse infrastructuur

Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna € 100 miljoen; intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid nodig Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit van werknemers bij de kabel- en buizenbedrijven en de grondwaterbeheerbedrijven vormen een grote kostenpost voor de sector. Bij de hoofdaannemers bedragen de kosten van uitval ruim € 60 miljoen per jaar. Uitval…

Lees artikel