Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei

Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei De maatregelen rond stikstof kunnen niet voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terugvalt. Tegelijkertijd verwacht het CBS een sterke toename van het aantal huishoudens. In de periode 2020-2023 zullen naar verwachting netto 230.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000…

Lees artikel

Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk

Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk De bouw heeft het afgelopen jaar een robuuste groei gerealiseerd. De bouwproductie steeg met 4%. De productie nam reëel met € 3 miljard toe naar een niveau van € 74 miljard en de werkgelegenheid nam met 16.000 arbeidsjaren toe. Hiermee was de bouw opnieuw een opvallend sterke groeisector…

Lees artikel

EIB congres 22 januari 2020

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020-2024 Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB worden de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020-2024’ gepresenteerd. Vervolgens zal in een paneldebat worden stilgestaan bij het thema ‘Investeren in infrastructuur’. Met grote maatschappelijke opgaven zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord, het Deltaprogramma en de noodzakelijke vervanging van veel infrastructurele voorzieningen én de…

Lees artikel