Lichte daling orderportefeuille bouw

De totale werkvoorraad in de bouw is in juni met één tiende maand afgenomen naar 8,1 maanden. Tegenover een daling van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een stijging van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw met drie tiende maand af tot…

Lees artikel

Sterke opleving orderportefeuille bouw in mei

Nadat in voorgaande maanden de orderportefeuilles in de bouw al stevig waren toegenomen, zijn deze in mei opnieuw sterk gestegen. De totale werkvoorraad in de bouw is in mei met vier tiende maand toegenomen naar 8,2 maanden. Daarmee liggen de voorraden op het niveau van vlak voor de crisis in 2008. Tegenover een forse stijging…

Lees artikel

Opgaven en middelen voor infrastructuur tot 2030

Het EIB heeft een verkenning uitgevoerd van de trends en ontwikkelingen in de infrastructuur in de periode 2015-2030 en de gevolgen hiervan voor de investeringsbudgetten. Op verzoek van Bouwend Nederland wordt in een notitie tussentijds verslag gedaan van de bevindingen. Klik hier voor de notitie. Inlichtingen bij Taco van Hoek t 020 205 1600 tvhoek@eib.nl

Lees artikel

Toename orderportefeuille bouw in april

De totale werkvoorraad in de bouw is in april met twee tiende maand toegenomen naar 7,8 maanden. Tegenover een forse stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw. In de woningbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe tot 8,8…

Lees artikel