Archief:

Het woonakkoord dat vijf politieke partijen onlangs hebben opgesteld haalt enkele scherpe kanten van het Regeerakkoord af, maar kan niet voorkomen dat het beleid de woningvraag en de bouwproductie nog steeds stevig afremt in deze kabinetsperiode. De belangrijkste aanpassing is de verruiming van het huurbeleid in combinatie met beperking van de verhuurderheffing. Hierdoor vallen de investeringen niet terug met ruim € 1 mld – zoals het gevolg zou zijn van uitvoering van het Regeerakkoord – maar met ongeveer € 0,3 mld. Een nadeel van het woonakkoord voor de bouwinvesteringen en de doorstroming op de woningmarkt is daarentegen de beperking van de huurstijging. Dit is gunstig voor zittende huurders, maar de bouwproductie zal hierdoor naar verwachting € 0,25 mld lager uitvallen in vergelijking met uitvoering van de oorspronkelijke maatregelen uit het Regeerakkoord.

De maatregel om de btw te verlagen is gunstig voor het onderhoud en renovatiewerk dit jaar en heeft een impuls op de bouwproductie van ongeveer € 0,6 mld. De maatregelen in het woonakkoord die specifiek zijn gericht op de koopsector hebben daarentegen nauwelijks effect op de woningvraag en de bouwproductie. De belangrijkste kans hier ligt bij het snel uitwerken van het plan rond de nationale hypotheekobligatie. Hierdoor zou de hypotheekrente moeten kunnen dalen. Indien een structurele verlaging van de hypotheekrente met ½%-punt kan worden gerealiseerd, dan levert dit op jaarbasis in de komende jaren bijna 20.000 fulltime banen op in de bouwsector.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie: ‘Woonakkoord – effecten op bouwproductie en werkgelegenheid’. Door op de titel te klikken kunt u de notitie downloaden.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t (020) 583 19 12
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn