Transitieopgave ‘Naar een vitale infrasector’ – Transitiemonitor 2022

Beschrijving

In maart 2020 is door de minister het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het plan van aanpak zet Rijswaterstaat (RWS) een transitie in gang die moet leiden tot een vitale markt die in staat is te innoveren en te verbeteren en daarmee op lange termijn bijdraagt aan het realiseren van de complexe maatschappelijke opgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De transitie naar een vitale infrasector wordt in het plan van aanpak vormgegeven door structureel een drietal condities te verbeteren, te weten:

  • Een houding gericht op samenwerken vanuit voldoende expertise, met de opgave centraal
  • Een financieel gezonde, productieve sector, met de risico’s beheerst
  • Voldoende ruimte voor innoveren en leren

 

Met het programma heeft RWS een intensief verandertraject van vier jaar in gang gezet. In opdracht van RWS voert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) een monitor uit van het programma. De transitiemonitor gaat in de op de volgende vragen: wat is de voortgang en wat zijn de effecten van de maatregelen die deel uitmaken van het plan van aanpak? En welke effecten treden hiervan op in de infrasector langs de lijnen van de drie condities? De monitor is uitgevoerd over de periode september 2021 tot en met september 2022.

 

Van het monitoringsrapport is een PDF beschikbaar.

 

Deze monitor betreft het tweede monitoringsjaar. De rapportage over de periode maart 2020 tot augustus 2021 is hier te downloaden.