De bouw in 2030

Beschrijving

Koninklijke Bouwend Nederland heeft samen met diverse deskundigen en leden de toekomst richting 2030 verkend. Hiertoe is de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 gelanceerd. In deze rapportage is in opdracht van Koninklijke Bouwend Nederland een schets gemaakt van de demografische en economische ontwikkelingen in de periode 2018-2030. Hoeveel inwoners en huishoudens zijn er in 2030 in ons land? Hoe groot is de demografische groei richting 2030 en in welke huishoudensgroepen is deze groei geconcentreerd? Wat zijn de implicaties van de ontwikkelingen voor de bouw en infra en de productie over de gehele periode tot 2030? Voor de toekomstige ontwikkelingen zijn twee verschillende scenario’s beschreven: een dynamisch en een behoedzaam scenario. Daarnaast zijn er vier thema’s nader bekeken richting 2030. Het gaat hierbij eerst over de energietransitie en -infrastructuur, waar twee scenario’s om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving te reduceren richting 2030 worden uiteengezet. Verder wordt ingegaan op de ruimtelijke spreiding van de woningvraag en de keuze tussen binnenstedelijk bouwen en bouwen in het buitengebied. Daarnaast wordt onder andere de vraag en het aanbod naar arbeid, de conjunctuurgevoeligheid en flexibilisering van de bouwarbeidsmarkt beschreven. Ten slotte wordt er ingegaan op een aantal uitdagingen die een belangrijke invloed hebben op de toegevoegde waarde van bouwen en de wijze waarop dat in verschillende omgevingen tot uiting kan komen.

Klik hier voor de volledige publicatie.