Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

Beschrijving

In opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft het EIB onderzocht hoe deze gemeenten omgaan met het onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen. De gemeenten hebben een goed beeld van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en onderdoorgangen en willen in de komende jaren de onderhoudsplannen meer integraal opstellen met andere beheerdisciplines.
Een belangrijke uitdaging voor de gemeenten is om voldoende geschikt personeel te behouden en aan te trekken. Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen, gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. 

Het rapport is hier als PDF te downloaden.