Verduurzaming van de kantorenvoorraad

Beschrijving

21.09.2020

Bij de vormgeving van de energietransitie wordt onder meer ingezet op de verduurzaming van kantoren. Om deze opgave scherper in beeld te brengen, heeft het EIB een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kantorenmarkt op lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de kantorenmarkt is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Welke energiebesparingen leveren deze scenario’s op en wat zijn de bijbehorende investeringen? Wat is de invloed van hogere ambitieniveaus op de kosteneffectiviteit? Deze en andere vragen staan centraal in het rapport ‘Verduurzaming van de kantorenvoorraad’.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dutch Green Building Council (DGBC). Van het rapport is een PDF beschikbaar.